Skip to main content

 

Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Az ÁSZF tartalma, hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Ceglédi Termálfürdő Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29., cg.: 13-09-092498., adószáma: 12919400-2-13), mint Szolgáltató által üzemeltetett Apartmanpark és Kemping szálláshelyeinek igénybevételre, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeire .vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazzák, beleértve a Felhasználó/Megrendelő/Vendég jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatás megrendelés (foglalás) menetét.

Jelen ÁSZF-nek egyedi feltételek nem képezik részét, de nem zárják ki speciális, egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, illetőleg más olyan személyekkel, akikkel a Szolgáltató a szolgáltatásai értékesítése érdekében együttműködik.

Az ÁSZF a Ceglédi Termálfürdő Kft. honlapjáról pdf. formátumban letölthető (https://cegledfurdo.hu/aszf/).

Kérjük Önt, hogy csak akkor vegye igénybe az online foglalás lehetőségét, amennyiben az ÁSZF rendelkezéseivel egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Felhasználónak/Megrendelőnek/Vendégnek a megrendelés véglegesítése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés

Az online foglalás használata során megkötendő, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés nyelve a magyar nyelv.

Az online foglalás (a weboldalon történő megrendelés) távollévők között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben Ön a szerződést fogyasztóként (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) köti, a szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai is vonatkoznak, továbbá a Szolgáltató a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit is figyelembe veszi.

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérése a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik a Vendég részéről tényleges megrendelés, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A szerződés minden esetben a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vendég írásbeli foglalását a Szolgáltató írásban visszaigazolja, a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás, megállapodás vagy módosítás csak akkor keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta.

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), utólag nem lesz hozzáférhető, és nem utal magatartási kódexre.

A kezelt adatok az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §. (7) bekezdése szerint törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

A Ceglédi Termálfürdő Kft. tevékenysége során a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a jóhiszeműség és a tisztesség alapelveinek szem előtt tartásával, s az elvárható gondossággal jár el.

Az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos, vagy a weboldal használata során felmerülő bármely kérdésre szívesen válaszolunk a honlapon feltüntetett elérhetőségeken.

 1. A Szolgáltató adatai:

Név: Ceglédi Termálfürdő Kft.

Székhely: 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29

Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-09-092498

Adószám: 12919400-2-13.

Képviselő: Szűcs Ádám ügyvezető

Telefonszám: 53/505-000

E-mail: info@cegledfurdo.hu

Honlap: www.cegledfurdo.hu

 

Bankszámlaszám: 11784009-20603179

 

 1. A Felhasználó/Megrendelő/Vendéggel megkötendő szerződés kapcsán használt alapfogalmak értelmezése

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

vendég: a honlap felhasználója, a szolgáltatás megrendelője, a weboldal igénybevételével vételi ajánlatot tevő, a weboldal kínálatában szereplő szolgáltatásra szerződést kötő személy, a továbbiakban: Vendég

vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amely fogyasztó és vállalkozás között jön létre

felek: a Szolgáltató és a Vendég együttesen

szerződés: a Szolgáltató és a Vendég között a weboldal igénybevételével történt rendelés során létrejövő szolgáltatási szerződés

szolgáltatás: a Szolgáltató kínálatában szereplő bármely szolgáltatás, amely a szerződés tárgyát képezi

 1. Jogi nyilatkozat, felelősség

 

Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a www.cegledfurdo.hu honlapon megjelenő minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, így tilos annak vagy a tartalom bármely részletének bármilyen jellegű letöltése, felhasználása, terjesztése, többszörözése, átdolgozása, nyilvánossághoz közvetítése a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

A felsorolt tevékenységek a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével gyakorolhatók.

 

Felelősség

 

A honlapon történő szolgáltatás megrendelés/foglalás során a Vendég, mint felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja. A honlap használata feltételezi a Vendég részéről az internet működésének ismeretét, annak technikai és műszaki korlátaival, és az esetleges hibalehetőségek elfogadásával.

A Ceglédi Termálfürdő Kft. a honlap biztonsági fokáról megfelelően gondoskodott, annak használata a felhasználó számára nem jelent kockázatot, a Szolgáltató javasolja azonban a Vendég számára, hogy tegye meg az általában elvárható óvintézkedéseket: használjon vírusvédelmi szoftvereket, azokat frissítse rendszeresen, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Vendég a honlap használatával elfogadja, hogy a Ceglédi Termálfürdő Kft.  nem vállal felelősséget a honlap használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Ceglédi Termálfürdő Kft.  kizárja felelősségét a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vendég, mint felhasználó saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelős, így azért is, amennyiben a honlap használata során magatartásával harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sértené.

 

 1. A szolgáltatások árára vonatkozó információ

A weboldalon keresztül megrendelhető szolgáltatások ára magyar forintban értendő. Az árak a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatások árát módosítsa. A már megkötött szerződések esetében a szolgáltatás ára nem módosítható.

A honlapon feltüntetett árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni.

A szolgáltatások áráról a Vendég az alábbi linken tájékozódhat: https://cegledfurdo.hu/apartmanpark-es-kemping-arak/

 1. A weboldal használata, megrendelés, foglalás menete

 

A honlapon a Vendég a fő- és almenüpontok segítségével tud böngészni.

A weboldalon a szolgáltatás megrendelése nincs regisztrációhoz kötve, a kiválasztott szolgáltatást felhasználói fiók készítése (regisztráció) nélkül is meg lehet rendelni.

Adatok bevitele:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a weboldal használata során a Vendég felelőssége a megfelelő adatok bevitele.

A Vendégnek a weboldal használatának ideje alatt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, módosítására, egészen a megrendelés/foglalás véglegesítéséig.

A foglalás alatt a böngészőben a vissza gombra kattintva a Vendég vissza tud lépni az előző oldalra, így a bevitt adatokat ki tudja javítani abban az esetben is, ha továbblépett a következő oldalra.

Kérjük, hogy különösen figyeljen a megadott adatok helyességére, pontosságára, különösen a lefoglalt időpontok és a számlázási adatok esetében.

A helytelenül megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége megakadályozhatja a megrendelés/foglalás visszaigazolásának kézbesítését, és ebben az esetben a szerződés nem jön létre.

 • Foglalás menete

A Vendég a Szolgáltató honlapján a https://cegledfurdo.hu/szallasfoglalas menüpontban választhatja ki a tartózkodás időpontját a megjelenő naptárban, majd az ott tartózkodó felnőttek és gyermekek számát kell a Vendégnek beírnia, gyermekek esetén a gyermekek korának megjelölésével. Ezt követően a rendszer megjeleníti a kívánt tartózkodási időpontban elérhető szálláslehetőségeket, apartman típusokat.

Az apartmanok mérete, felszereltségére vonatkozó adatok, valamint az apartmanokról készült fotók a holnapon találhatóak.

A megfelelő apartmantípus és kiegészítő szolgáltatások, majd a fizetési mód kiválasztása után a személyes adatok megadásával (név, cím, telefonszám, e-mail cím) valamint az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával véglegesítheti a Vendég a foglalását.

A foglalás véglegesítéséhez 30 % előleg fizetése szükséges.

 

 • Fizetési lehetőségek:

Az előleg összegét az alábbi módokon egyenlítheti ki a Vendég:

 

 1. Bankkártyás fizetés

A weboldalon az alábbi típusú bankkártyával lehet fizetni:

Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron

 

 1. SZÉP kártyával történő fizetés – OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya

 

 1. Banki átutalás

Az átutaláshoz szükséges díjbekérőt a Szolgáltató a foglalást visszaigazoló e-mailben küldi meg a Vendég számára.

Kedvezményezett: Ceglédi Termálfürdő Kft.

A kedvezményezett bankja: OTP Bank Nyrt.

 

Valamennyi fenti fizetési mód díjmentes a Vendég számára.

 

A foglalásról a rendszer egyidejűleg visszaigazolást küld a megadott e-mail címre a foglalás véglegesítését követően.

A foglalást a „Foglalás véglegesítése” gombra kattintva zárhatja le a Vendég.

A Felek akkor tekinthetik a megrendelést és annak visszaigazolását a Szolgáltatóhoz, illetve a Vendéghez megérkezettnek, amikor az Szolgáltató, illetve a Vendég részére hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a visszaigazolásért, ha az a Vendég által hibásan megadott adatok vagy a Vendég postafiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem érkezik meg a Vendéghez.

A Vendég a szolgáltatás megrendelésének véglegesítésével kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa megrendelt szolgáltatást módosítani kívánja, vagy le kívánja mondani, vagy bármilyen egyéb változást szeretne érvényesíteni, erről a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.

 

 • Közvetített szolgáltatások

 

A Vendégnek lehetősége van online módon, írásban, előzetesen egyeztetve, vagy a szolgáltatás teljesítésekor helyben egyéb szolgáltatással is kiegészíteni az eredeti rendelését.

 

Lemondási feltételek

A szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezési időpontot megelőzően 4 nappal van lehetőség egyéni foglalás esetén, abban az esetben, ha a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik.

Az alábbi esetekben lemondási díj (kötbér) kerül felszámolásra:

 • Lemondás nélküli meg nem érkezés esetén (no show) a szállásdíj 100%-a.
 • A szállásdíj 50%-a az érkezéstől számított 24 órán belül.
 • A szállásdíj 30%-a az érkezéstől számított 4 napon belül
 • 4 napon túli lemondás esetén a kötbértől eltekintünk.

 

 • Az apartman elfoglalása, tartózkodás idejének változtatása

 

A Vendég a szállás szolgáltatást abban az esetben veheti igénybe, ha személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően, az apartman elfoglalása előtt igazolja. A Szolgáltató a Vendég személyes adatait a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően digitális okmányolvasóval rögzíti.

Az apartmanokban bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

 

Az apartmanokat az érkezés napján 14 órától 16 óráig lehet elfoglalni, távozás napján 10 óráig szükséges elhagyni.

 

Ha a Vendég az általa lefoglalt időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szolgáltató jogosult a Vendég által megrendelt, a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás szolgáltatás meghosszabbítására – amennyiben ezt a Vendég kéri – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, a foglaltság függvényében. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

A parkolás az apartmanoknál a szabad férőhelyektől függően, ingyenesen történik.

 • A Szolgáltató elállása

A Szolgáltatónak lehetősége van a Vendég foglalását követően elállni a szerződéstől, ebben az esetben köteles erről a Vendéget haladéktalanul írásban tájékoztatni.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződéskötéstől (a Vendég foglalásától) a foglalást követően nem állt el, de a helyszínen nem tudja a Vendég számára a Vendég által megrendelt időpontban, mennyiségben és/vagy apartman típusban szolgáltatást nyújtani, a Vendég számára az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 • más szolgáltatásokat ajánl a lefoglalt szolgáltatással azonos értékben, vagy
 • más időpontot ajánl a megrendelt szolgáltatás igénybevételére, vagy
 • a szolgáltatás árát 30 napon belül utalással megfizeti a Vendég részére.

 

 • Kártérítés

 

A Szolgáltató kártérítése

 

 1. Tájékoztatások a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF alapján, az online foglalás igénybevételével megkötött szerződés távollévők között kötött szerződésnek (olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak) minősül, így a Szolgáltató a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §-a szerint a fogyasztók és vállalkozás közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja a fogyasztót az alábbiakról:

A szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságait az ÁSZF 5. pontja, a Szolgáltató nevét és adatait az ÁSZF 1. pontja tartalmazza.

A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről az információt az ÁSZF 4. pontja, továbbá a honlap tartalmazza.

A Szolgáltató határozatlan időre szóló szerződést nem alkalmaz. A Fogyasztó és Szolgáltató között határozott idejű szerződés jön létre, amely a mindkét fél részről történő teljesítéssel zárul. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

Az ellenszolgáltatás teljes összege a honlapon keresztül előre lefoglalt szolgáltatások valamennyi költséget tartalmazza.

A szerződés megkötéséhez használt eszköz internet,-mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a más speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Megrendelő/Vendég egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

A teljesítés feltételeit az ÁSZF 3., 4. és 5. pontjai tartalmazzák.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának módjáról szóló információkat, valamint a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztót terhelő esetleges költségekről szóló tájékoztatást az ÁSZF 7. pontja tartalmazza.

A Szolgáltató egész évben nyitvatartási időben 8-16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet a 06 53 501 177 telefonszámon és a camping@cegledfürdo.hu e-mail címen.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató annak nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

A Szolgáltató nem kér letétet és egyéb pénzügyi biztosítékot.

A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján a fogyasztónak minősülő Vendéget az alábbiakról tájékoztatja:

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

(7) A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Jogérvényesítési lehetőségek jogvita esetén

Amennyiben a Szolgáltató elutasította a fogyasztónak minősülő Vendég panaszát, a Vendégnek az alábbi lehetőségei vannak jogai érvényesítésére:

 1. A Vendég jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó nyilatkozzon, hogy az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelte a panaszügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az eljárás kérelemre indul és ingyenes. A kérelmet a Békéltető Testület Elnökéhez írásban kell benyújtani.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület: Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület:

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

 1. A Vendég fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, amennyiben fogyasztói jogainak megsértését észleli. A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztó kérelme alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, melyek neve és elérhetősége az alábbi linken található:

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 1. A Vendég bírósági úton is érvényesítheti panaszát jogvita esetén. A fogyasztói jogvitából eredő követelését polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint indíthatja meg.

 

 1. A Vendég igénybe veheti az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot. Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

 1. Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vendéget az alábbiakról:

 

Elállási jog

A Szolgáltató honlapján leadott foglalás eredményeképpen a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, ezért a fogyasztónak minősülő Vendéget megilleti az indokolás nélküli elállási jog, továbbá az indokolás nélküli módosítás joga a foglalást követő 14 napon belül.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, ezért az indokolás nélküli elállási jogot kizárólag természetes személy gyakorolhatja, jogi személy, gazdasági társaság nem.

 

Nyilatkozat az elállásról

A fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja a Szolgáltató elérhetőségein, írásban (postai úton vagy emailen). Amennyiben a fogyasztó postai úton küldi meg az elállási nyilatkozatot, a Szolgáltató a 14 napos határidő vonatkozásában a postára adás időpontját veszi figyelembe.

Szolgáltató a honlapján is biztosítja a fogyasztónak minősülő Vendég számára az indokolás nélküli elállási jog fentiek szerinti gyakorlását. Szolgáltató tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

 

Az indokolás nélküli elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiekben részletezett határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltató részére.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy indokolás nélküli elállási jogot e pontban meghatározottakkal összhangban gyakorolta.

 

A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a távollevők között kötött szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Szolgáltató kizárja a felelősségét azzal kapcsolatban, ha a fogyasztónak minősülő Vendég hibásan adja meg bankszámlaszámát vagy postai címét, és emiatt a visszatérítés késedelmesen történik meg.

 

A Szolgáltató Tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vendéget arról, hogy nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási jogot a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződés vonatkozásában az alábbi esetben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

Jogszabályok

A honlap igénybevételével megkötött szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

 

Tájékoztatás digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitásáról és interoperabilitásáról a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A weboldal teljes adattartalmáról rendszeresen mentést készítünk, így bármilyen felmerülő probléma (akár a szerver teljes megsemmisülése) esetén az eredeti adattartalmat vissza tudjuk állítani. A weboldalon megjelenő adatok tárolása MYSQL adatbázisokban történik. Az érzékeny adatokat megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A weblap fájljairól és a MYSQL adatbázisáról napi, heti, havi rendszerességű mentés történik a szerveren belül, külső hozzáférés elől elzárva.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: Az üzemeltetett szoftver kompatibilis minden szabványos asztali böngészővel.

Megszakítás